Bestuur

Constant Meijers, voorzitter
Harry de Winter, vice-voorzittter
José IJntema, penningmeester
Marion Golsteijn-Wassenaar, secretaris
Rob Hoogland, algemeen bestuurslid
Barry Schultz, algemeen bestuurslid
Jan-Maarten de Winter, algemeen bestuurslid