2006

Winnaar Hester Carvalho

Juryrapport:

De jury van de Jip Golsteijn Journalistiekprijs heeft voor de tweede uitreiking van deze prijs meer inzendingen ter beoordeling gekregen dan twee jaar geleden, toen de prijs voor de eerste keer werd uitgereikt. 31 Schrijvers stuurden gemiddeld vijf verhalen in, terwijl ook enkele popboeken tussen de inzendingen werden aangetroffen. Overigens kwamen die niet in aanmerking voor deze prijs, die is ingesteld om een verhaal, reportage of recensie te bekronen die in de twee achterliggende jaren in krant of tijdschrift is gepubliceerd en waarin de journalistieke geest van Jip Golsteijn herkenbaar is.

Het heeft de jury uitgebreide beraadslagingen gekost om de winnaar van deze ronde aan te wijzen. Niet omdat de bijdragen niet aan de verwachtingen voldeden, maar juist omdat een groot aantal inzendingen de aandacht van de jury heeft getrokken en het haar grote moeite kostte om uit de doorgaans hoge kwaliteit dát verhaal te selecteren dat het meest beantwoordt aan de gestelde voorwaarden. De jury is over dat grote aantal inzenders zeer te spreken, want het toont aan dat het journalistieke terrein waarop de naamgever van de prijs zich bewoog nog springlevend is en inmiddels ook wordt verkend door intelligente, nieuwsgierige en begaafde schrijvers uit jongere generaties. De jury wil er dan ook de nadruk op leggen dat degenen die deze keer niet gewonnen hebben zich niet moeten laten ontmoedigen de volgende keer wederom van zich te laten horen. Graag zelfs.

De Jip Golsteijn Journalistiek Prijs 2006 is gewonnen door Hester Carvalho.

Hester Carvalho maakt prachtige interviews (zoals bijvoorbeeld met Martha Wainwright), indrukwekkende en ontwapenende reportages-van-binnenuit (zoals haar tourneeverslag met de Ponys), maar voor de jury bewees zij met een uitgebreide recensie over Tom Waits haar uitzonderlijke klasse en haar verwantschap met Jip Golsteijn. Net als Jip Golsteijn zoekt zij haar prooien op de laatste halte voor de goot.

Hesters manier van recenseren dwingt je tot lezen, grijpt je soms zelfs aan. Het concert van Tom Waits was voor haar aanleiding een portret van de man te schetsen aan de hand van het repertoire van die avond. ‘God is op zakenreis’ heette dat unieke journalistieke staaltje, dat werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 19 november 2004, waarin zij imponeerde met een aanstekelijke mix van feitenkennis en verwondering, van sfeerbeschrijving en persoonlijke openheid van filosofie en taalvondsten. Een voorbeeld van dat eerste is bijvoorbeeld de zinsnede: ‘Zodra Waits zijn mond open doet komt er regen uit, zo lijkt het. Regenwater stroomt, miezert, plenst. Regen spoelt schoon, verzuipt of zorgt voor een melancholisch straatbeeld. Regen verwijst naar tranen, naar bijbelse gesel en vruchtbaarheid.’ Een voorbeeld van haar taalvondsten zit bijvoorbeeld in een zin als: ‘Waits heeft ook een ander stemgeluid. Dan is hij hoog en teder, als de wind die blaast in een grote roze schelp.’

Hester Carvalho weet, in de geest van Jip Golsteijn, verhalen op te dissen waarin personages en situaties tot leven komen. Ze blijven je bij als nieuwe vrienden of bereiken je als gebeurtenissen waarvan je zegt: ik heb wat gemist.

Hester Carvalho heeft haar Muze in de grote roze oorschelpen van de juryleden geblazen en is wat deze jury betreft de terechte winnaar van de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Close