Homepage

De Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2022 is gewonnen door Bart Chabot, voor het verhaal ‘Hollands Glorie revisited, Bart Chabot ontmoet Barry Hay’

Foto: Barry Schultz

Het winnend verhaal:

https://oor.nl/interviews/bart-chabot-ontmoet-barry-hay-bye-bye-golden-earring/

Juryrapport:

https://www.jipgolsteijn.nl/wp-content/uploads/2022/03/Juryrapport-10e-Jip-Golsteijn-Journalistiekprijs.docx

Curieus!

In 1987 interviewde Bart Chabot Jip voor muziekkrant OOR. Met toestemming van de hoofdredactie van OOR en Bart mogen wij dat hier plaatsen.

https://www.jipgolsteijn.nl/wp-content/uploads/2022/03/Jip-in-OOR-door-Bart-compleet.pdf


De Stichting Jip Golsteijn Journalistiekprijs is opgericht in 2003 om de herinnering aan Jip en zijn werk levend te houden. Hij overleed plotseling op 22.2.2002, pas 56 jaar oud. Hij werd de nestor van de Nederlandse popjournalistiek genoemd, schreef duizenden interviews met de grootste sterren uit zijn tijd.

Jip in de 80er jaren

De prijs ging de afgelopen keren in overeenstemming met de doelstelling van de stichting naar een journalist die volgens de jury in zijn of haar inzending blijk had gegeven van een originele invalshoek en een hoog niveau van schrijven, kwaliteiten waarover Jip in ruime mate beschikte en die hem tot voorbeeld stelden voor latere generaties schrijvers over populaire cultuur. Dankzij de Jip Golsteijn Journalistiekprijs werd hun werk niet alleen bekroond maar verkreeg het bekendheid onder een grotere kring van belangstellenden.

 

Close