Homepage

OPROEP TOT INZENDEN

Begin 2022 wordt voor de tiende en laatste maal de Jip Golsteijn Journalistiekprijs toegekend. De prijs – een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro – werd twintig jaar geleden ingesteld na het plotselinge overlijden van Telegraafjournalist Jip Golsteijn, met als doel het tweejaarlijks bekronen van bijzondere journalistieke producties op het gebied van de populaire cultuur (muziek, film, literatuur).

Het bestuur roept kandidaten op om Nederlandstalige publicaties in te sturen die in 2020 en 2021 in kranten, tijdschriften of op websites/blogs zijn verschenen. In aanmerking komen verhalen, interviews en reportages. Boeken kunnen niet meedingen, wel voorpublicaties daaruit. Per inzender geldt een maximum van drie artikelen.

Ook wordt het op prijs gesteld als u ons attendeert op journalistieke producties van anderen die volgens u voor de prijs in aanmerking komen.

U kunt journalistieke producties van uzelf of van anderen per e-mail of WeTransfer naar info@jipgolsteijn.nl sturen.

De inzendtermijn sluit op 31 december 2021. Enige tijd voor de uitreiking zullen wij de genomineerden bekendmaken. De uitreiking van de prijs zal op 21 februari 2022 in Paradiso plaatsvinden.

www.facebook.com/JipGolsteijn

De Stichting Jip Golsteijn Journalistiekprijs is opgericht in 2003 om de herinnering aan Jip en zijn werk levend te houden. Hij overleed plotseling op 22.2.2002, pas 56 jaar oud. Hij werd de nestor van de Nederlandse popjournalistiek genoemd, schreef duizenden interviews met de grootste sterren uit zijn tijd.

Jip in de 80er jaren

De prijs ging de afgelopen keren in overeenstemming met de doelstelling van de stichting naar een journalist die volgens de jury in zijn of haar inzending blijk had gegeven van een originele invalshoek en een hoog niveau van schrijven, kwaliteiten waarover Jip in ruime mate beschikte en die hem tot voorbeeld stelden voor latere generaties schrijvers over populaire cultuur. Dankzij de Jip Golsteijn Journalistiekprijs werd hun werk niet alleen bekroond maar verkreeg het bekendheid onder een grotere kring van belangstellenden.